نرم افزارهای محاسب میرزا

  1. خانه میرزا
  2. نرم افزارهای محاسب میرزا

این مجموعه تاکنون تعداد ۱۴ پروژه موفق نرم افزاری به سفارش شرکتهای طرف قرارداد خود، تولید نموده و به مرحله بهره برداری عملیاتی رسانده است.که از این تعداد پروژه تعداد ۲ نرم افزار قابل فروش و ارائه به بازار هستند.

نرم افزار مکانیزه ثبت و گزارشگیری سیستم دریافت درآمد اتحادیه های صنفی ایران — با ۱۳۸ نصب موفق

نرم افزار صدور چک (حرفه ای) مخصوص حسابداران و حسابرسان و مدیران — با ۸۴۳ نصب موفق

جهت دریافت اطلاعات با شماره ۰۹۳۰۱۰۷۷۸۲۸ تماس حاصل فرمایید.

فهرست